Delphin Mind, kişinin bireysel dönüşümünü gerçekleştirerek, “gerçekten ve gerçekte’’ bir yaşamı deneyimlemesine imkan verecek sistemleri geliştiren ve uygulayan bir oluşumdur. Bireyin Dönüşümü çalışmaları, zihnin kısıtlayıcı etkisinin gözlemlendiği ve olumsuz etkilerinin en çok açığa çıktığı iki alan hedef alınarak yürütülür: Kişinin Oluşu ve Kişinin Nefes alışkanlığı.

 
Delphin Mind bu iki alanda yürütülen çalışmalarla kişinin zihninin ve nefesinin özgürleştirilmesi için farklı bireysel ve grup çalışmaları yürütür ve bu doğrultuda özel olarak tasarlanmış workshop’lar düzenler.​Delphin Mind’da  gerek bireysel çalışmalar ve gerekse de her ay yapılan “Özgür Zihin, Özgür Nefes” workshop’ları ile katılımcılar hem fiziksel hem de duygusal/mental anlamda bir detokstan geçerek, yaşamları ile ilgili yepyeni olasılıklar oluşturup, bunları gerçekleştirmeye başlarlar.​​
 
Tüm bu çalışmalara ve sonuçlarına bakıldığında Delphin Mind’ın tutku ve amacı, kişinin “İşte tam da benim yaşamım’ diyebileceği bir yaşama kavuşmasına ilham ve destek olmak olarak özetlenebilir.

 

ATÖLYELER

Özgür Zihin – Özgür Nefes

Bu atölye çalışmasının ana amacı bireyin oluş seviyesinde dönüşmesi ve kişisel olarak kendisine maksimum seviyede neşe, sevgi, bolluk ve tatmini getirecek, sağlıkla örülü bir yaşamı kucaklamasıdır. İki basamaktan oluşur:

 
Özgür Zihin – Özgür Nefes Giriş

Atölyenin ilk seviyesini oluşturan bir günlük giriş çalışmasıdır. Bu çalışmada, kişinin ‘yaşamının işlemesi’nin ancak zihin seviyesinde dönüşüm ile mümkün olduğu gerçeği ortaya konarak, zihinden özgürleşme sürecinin ilk adımları atılır. Yine ‘Nefesin Özgürleşmesi’ konusu ayrıntılı işlenerek, gerçekleştirilen 2 tam nefes seansı ile kişinin nefesi özgürleştirme sürecine etkili bir başlangıç yapılır.

 
Bu giriş çalışmasını tamamlayan katılımcılar Özgür Zihin – Özgür Nefes 1 atölyesine katılmak için, hem zihin hem de nefes seviyelerinde gerekli ön hazırlığı tamamlamış olurlar.
 
Özgür Zihin – Özgür Nefes 1

Özgür Zihin, kişinin zihinsel faaliyetlerinin onu esir alan/yöneten halden çıkarılması ve zihnin, kişinin An içinde “akıl” olarak kullanacağı, gerçek işlevine döndürülmesidir. Bu süreçte kişi, gerçek kimliğine uyanarak “Kurban Olmak” halinden “Olmak” haline geçiş yapar. Özgür Nefes ise, kişinin günlük nefes alışkanlığının, doğru ve olması gereken şekilde işlemesidir.​

 
Dört günlük bu atölye çalışmasında, katılımcılar zihnin özgürleşmesi sürecini özel tasarlanmış seminer bölümleri ve zihin koçluğu çalışmaları ile deneyimlerler.  Nefesin özgürleşmesi süreci ise hem fiziksel hem de duygusal /mental seviyede detoks işlevi gören nefes çalışmaları ile gerçekleştirilir.
 
Atölye Programı

Perşembe:  19:30 – 23.00 / / Cuma – Ctsi – Pazar : 09:00 – 17:00

Özgür Zihin – Özgür Nefes 2

Özgür Zihin – Özgür Nefes 1 mezunlarının katılabildiği iki günlük bir atölye çalışmasıdır.

Bilincin dualiteden, Bir’lik bilincine geçiş yolculuğuna hizmet eden, zihnin ve insanın gerçeğinin daha da derinlemesine incelendiği, insanın kimliği konusundaki kayboluşunun gerçekleşme süreciniortaya koyanve ‘’Gerçek nedir’’ sorusunu cevaplamayı hedefleyen benzersiz bir atölye çalışmasıdır. Alınan bilgilerin hücre seviyesinde idrakını kolaylaştırmak için, içeriğinde toplam 4 nefes çalışmasını kapsar.

Kurumsal Hizmetler

“İnsanın, rastgele ya da tepkisel hareket ettiği, sorumluluk alma sanatını icra etmediği bir yaşamda başarılı olması imkansızdır.”

 
En büyük bileşeni insan gücü olan kurumsal yaşama, bireysel dönüşüm çalışmalarını sunma gerekliliği net olarak görülmektedir. Delphin Mind bu doğrultuda, özel olarak oluşturduğu Kurumsal Hizmetler Departmanı ile özellikle firmaların İK departmanlarının ihtiyaçlarına yönelik zihin & nefes içerikli, özel dikim atölye çalışmaları tasarlayarak düzenlemekte ve bilgi paylaşım sunumları gerçekleştirmektedir.
 
 

Delphin Mind İnternet Sitesi İçin Tıklayabilirsiniz…